História predpisu 235/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.07.2003 -