História predpisu 11/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.01.2003 -