História predpisu 718/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2003 - 31.12.2009