História predpisu 464/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2002 -