História predpisu 452/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.08.2002 -