História predpisu 431/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2003 - 31.12.2003
3.01.01.2004 - 31.12.2004562/2003 Z. z.
4.01.01.2005 - 31.12.2005562/2003 Z. z., 561/2004 Z. z.
5.01.01.2006 - 28.12.2006561/2004 Z. z., 518/2005 Z. z.
6.29.12.2006 - 25.04.2007688/2006 Z. z.
7.26.04.2007 - 31.12.2007198/2007 Z. z.
8.01.01.2008 - 30.11.2008621/2007 Z. z., 198/2007 Z. z., 540/2007 Z. z.
9.01.12.2008 - 31.12.2008378/2008 Z. z., 465/2008 Z. z.
10.01.01.2009 - 28.02.2009198/2007 Z. z., 567/2008 Z. z., 465/2008 Z. z.
11.01.03.2009 - 30.11.200961/2009 Z. z.
12.01.12.2009 - 31.12.2009492/2009 Z. z.
13.01.01.2010 - 30.12.2010504/2009 Z. z.
14.31.12.2010 - 30.12.2011486/2010 Z. z.
15.31.12.2011 - 31.12.2011547/2011 Z. z.
16.01.01.2012 - 29.12.2012547/2011 Z. z.
17.30.12.2012 - 31.12.2013440/2012 Z. z.
18.01.01.2014 - 31.12.2014547/2011 Z. z., 463/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
19.01.01.2015 - 30.06.2015333/2014 Z. z.
20.01.07.2015 - 31.12.2015130/2015 Z. z.
21.01.01.2016 - 16.06.2016130/2015 Z. z., 423/2015 Z. z.
22.17.06.2016 - 30.06.2016423/2015 Z. z.
23.01.07.2016 - 31.12.2016125/2016 Z. z.
24.01.01.2017 - 31.12.2017130/2015 Z. z.
25.01.01.2018 - 30.09.2018264/2017 Z. z., 275/2017 Z. z.
26.01.10.2018 - 30.12.2019213/2018 Z. z.
27.31.12.2019 - 31.12.2019363/2019 Z. z.
28.01.01.2020 - 30.09.2020363/2019 Z. z.
29.01.10.2020 - 31.12.2020390/2019 Z. z.
30.01.01.2021 - 31.12.2021198/2020 Z. z., 421/2020 Z. z.
31.01.01.2022 - 31.08.2022456/2021 Z. z., 198/2020 Z. z.
32.01.09.2022 - 30.12.2022249/2022 Z. z.
33.31.12.2022 - 31.12.2022407/2022 Z. z.
34.01.01.2023 - 21.06.2023407/2022 Z. z.
35.22.06.2023 - 29.02.2024407/2022 Z. z.
36.01.03.2024 - 309/2023 Z. z.