História predpisu 346/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2002 - 31.03.2005