História predpisu 345/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.2002 -