História predpisu 328/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2002 - 31.08.2002
3.01.09.2002 - 09.10.2002447/2002 Z. z.
4.10.10.2002 - 31.12.2003534/2002 Z. z.
5.01.01.2004 - 31.01.2004463/2003 Z. z.
6.01.02.2004 - 30.06.20045/2004 Z. z.
7.01.07.2004 - 31.12.2004365/2004 Z. z.
8.01.01.2005 - 08.11.2006732/2004 Z. z.
9.09.11.2006 - 31.12.2006592/2006 Z. z.
10.01.01.2007 - 31.12.2007592/2006 Z. z.
11.01.01.2008 - 29.02.2008732/2004 Z. z., 274/2007 Z. z., 643/2007 Z. z., 519/2007 Z. z.
12.01.03.2008 - 31.12.200861/2008 Z. z.
13.01.01.2009 - 31.03.2009445/2008 Z. z., 449/2008 Z. z.
14.01.04.2009 - 01.04.200982/2009 Z. z., 58/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 59/2009 Z. z.
15.02.04.2009 - 31.08.200959/2009 Z. z.
16.01.09.2009 - 31.12.2010285/2009 Z. z.
17.01.01.2011 - 31.10.2011543/2010 Z. z.
18.01.11.2011 - 01.11.2011220/2011 Z. z.
19.02.11.2011 - 29.06.2012220/2011 Z. z.
20.30.06.2012 - 30.04.2013185/2012 Z. z.
21.01.05.2013 - 30.06.201580/2013 Z. z.
22.01.07.2015 - 31.12.2015140/2015 Z. z.
23.01.01.2016 - 30.06.2016281/2015 Z. z., 140/2015 Z. z.
24.01.07.2016 - 29.06.2018125/2016 Z. z.
25.30.06.2018 - 29.06.2019190/2018 Z. z.
26.30.06.2019 - 30.06.2019153/2019 Z. z.
27.01.07.2019 - 31.12.201935/2019 Z. z.
28.01.01.2020 - 31.03.2020466/2019 Z. z.
29.01.04.2020 - 30.10.202046/2020 Z. z.
30.31.10.2020 - 31.12.2020296/2020 Z. z.
31.01.01.2021 - 31.03.2021365/2020 Z. z.
32.01.04.2021 - 30.06.2021426/2020 Z. z.
33.01.07.2021 - 04.08.2021221/2021 Z. z.
34.05.08.2021 - 31.12.2021283/2021 Z. z.
35.01.01.2022 - 21.03.2022431/2021 Z. z.
36.22.03.2022 - 31.05.2022283/2021 Z. z.
37.01.06.2022 - 31.12.2022125/2022 Z. z.
38.01.01.2023 - 06.06.2023420/2022 Z. z.
39.07.06.2023 - 30.06.2023193/2023 Z. z.
40.01.07.2023 - 30.06.2024210/2023 Z. z.
41.01.07.2024 - 87/2024 Z. z.