História predpisu 308/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.06.2002 - 31.12.2012