História predpisu 291/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2002 - 17.07.2002
3.18.07.2002 - 30.11.2002386/2002 Z. z.
4.01.12.2002 - 31.12.2002
5.01.01.2003 - 31.10.2003431/2002 Z. z.
6.01.11.2003 - 31.12.2003428/2003 Z. z.
7.01.01.2004 - 31.01.2004461/2003 Z. z., 607/2003 Z. z.
8.01.02.2004 - 31.12.20045/2004 Z. z.
9.01.01.2005 - 28.02.2005747/2004 Z. z., 581/2004 Z. z., 523/2004 Z. z.
10.01.03.2005 - 31.12.200568/2005 Z. z.
11.01.01.2006 - 30.06.2006659/2005 Z. z.
12.01.07.2006 - 30.04.2007238/2006 Z. z.
13.01.05.2007 - 31.12.2007198/2007 Z. z., 209/2007 Z. z.
14.01.01.2008 - 31.03.2008659/2007 Z. z.
15.01.04.2008 - 30.11.200870/2008 Z. z.
16.01.12.2008 - 30.11.2009465/2008 Z. z.
17.01.12.2009 - 29.09.2010492/2009 Z. z.
18.30.09.2010 - 31.12.2011381/2010 Z. z.
19.01.01.2012 - 31.12.2012563/2009 Z. z.
20.01.01.2013 - 09.06.2013372/2012 Z. z.
21.10.06.2013 - 31.12.2014132/2013 Z. z.
22.01.01.2015 - 30.06.2015374/2014 Z. z.
23.01.07.2015 - 31.12.2015130/2015 Z. z.
24.01.01.2016 - 30.06.2016375/2015 Z. z.
25.01.07.2016 - 31.12.2017125/2016 Z. z.
26.01.01.2018 - 31.12.2018243/2017 Z. z.
27.01.01.2019 - 31.07.2019344/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
28.01.08.2019 - 10.06.2020211/2019 Z. z.
29.11.06.2020 - 31.12.2020149/2020 Z. z.
30.01.01.2021 - 31.10.2021314/2020 Z. z.
31.01.11.2021 - 30.11.2022346/2021 Z. z.
32.01.12.2022 - 31.12.2022389/2022 Z. z.
33.01.01.2023 - 31.05.2023389/2022 Z. z.
34.01.06.2023 - 31.05.2024389/2022 Z. z.
35.01.06.2024 - 389/2022 Z. z.