História predpisu 268/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.05.2002 -