História predpisu 209/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2002 -