História predpisu 14/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2002 -