História predpisu 128/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2002 - 30.06.2002
3.01.07.2002 - 31.01.2004284/2002 Z. z.
4.01.02.2004 - 30.06.200422/2004 Z. z.
5.01.07.2004 - 31.08.2004377/2004 Z. z.
6.01.09.2004 - 28.02.2005634/1992 Zb., 451/2004 Z. z.
7.01.03.2005 - 30.06.2005725/2004 Z. z.
8.01.07.2005 - 31.07.2005266/2005 Z. z.
9.01.08.2005 - 29.12.2005308/2005 Z. z.
10.30.12.2005 - 30.06.2007646/2005 Z. z.
11.01.07.2007 - 28.12.2007250/2007 Z. z.
12.29.12.2007 - 31.03.2010648/2007 Z. z.
13.01.04.2010 - 10.06.201067/2010 Z. z.
14.11.06.2010 - 30.06.2011129/2010 Z. z.
15.01.07.2011 - 19.07.2011161/2011 Z. z.
16.20.07.2011 - 29.02.2012182/2011 Z. z.
17.01.03.2012 - 31.10.201278/2012 Z. z.
18.01.11.2012 - 30.06.2013301/2012 Z. z.
19.01.07.2013 - 14.11.2013142/2013 Z. z.
20.15.11.2013 - 30.04.2014367/2013 Z. z.
21.01.05.2014 - 31.05.2014102/2014 Z. z.
22.01.06.2014 - 12.06.2014106/2014 Z. z.
23.13.06.2014 - 31.12.2014102/2014 Z. z.
24.01.01.2015 - 31.03.2015373/2014 Z. z.
25.01.04.2015 - 31.12.201535/2015 Z. z.
26.01.01.2016 - 31.01.2016387/2015 Z. z., 391/2015 Z. z.
27.01.02.2016 - 31.03.2018391/2015 Z. z.
28.01.04.2018 - 19.05.201856/2018 Z. z.
29.20.05.2018 - 30.06.2018106/2018 Z. z.
30.01.07.2018 - 31.12.2018157/2018 Z. z.
31.01.01.2019 - 31.10.2019170/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
32.01.11.2019 - 30.11.2019299/2019 Z. z.
33.01.12.2019 - 31.12.2019302/2019 Z. z.
34.01.01.2020 - 18.02.2021371/2019 Z. z.
35.19.02.2021 - 30.12.202175/2021 Z. z.
36.31.12.2021 - 455/2021 Z. z.