História predpisu 125/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.03.2002 -