História predpisu 90/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2001 - 31.12.2001
3.01.01.2002 -