História predpisu 581/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.2001 -