História predpisu 55/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2001 -