História predpisu 496/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2001 -