História predpisu 49/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.02.2001 -