História predpisu 483/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.2001 - 31.12.2001
3.01.01.2002 - 31.08.2002566/2001 Z. z.
4.01.09.2002 - 31.12.2002510/2002 Z. z., 430/2002 Z. z.
5.01.01.2003 - 30.06.2003431/2002 Z. z., 466/2002 Z. z.
6.01.07.2003 - 31.12.2003165/2003 Z. z.
7.01.01.2004 - 30.04.2004603/2003 Z. z.
8.01.05.2004 - 31.12.2004215/2004 Z. z.
9.01.01.2005 - 31.08.2005554/2004 Z. z.
10.01.09.2005 - 31.12.2005340/2005 Z. z., 341/2005 Z. z.
11.01.01.2006 - 30.04.2006747/2004 Z. z., 69/2005 Z. z.
12.01.05.2006 - 31.12.2006214/2006 Z. z.
13.01.01.2007 - 30.04.2007644/2006 Z. z.
14.01.05.2007 - 31.10.2007209/2007 Z. z.
15.01.11.2007 - 31.12.2007209/2007 Z. z.
16.01.01.2008 - 31.08.2008659/2007 Z. z.
17.01.09.2008 - 12.12.2008297/2008 Z. z.
18.13.12.2008 - 31.12.2008552/2008 Z. z.
19.01.01.2009 - 28.02.2009552/2008 Z. z., 659/2007 Z. z.
20.01.03.2009 - 09.07.200966/2009 Z. z.
21.10.07.2009 - 30.11.2009276/2009 Z. z.
22.01.12.2009 - 31.12.2009492/2009 Z. z.
23.01.01.2010 - 31.03.2010186/2009 Z. z.
24.01.04.2010 - 01.04.2010492/2009 Z. z.
25.02.04.2010 - 31.05.2010129/2010 Z. z.
26.01.06.2010 - 31.03.2011129/2010 Z. z.
27.01.04.2011 - 29.06.201146/2011 Z. z.
28.30.06.2011 - 30.11.2011130/2011 Z. z.
29.01.12.2011 - 30.12.2011394/2011 Z. z.
30.31.12.2011 - 31.12.2011520/2011 Z. z.
31.01.01.2012 - 31.08.2012314/2011 Z. z.
32.01.09.2012 - 31.12.2012234/2012 Z. z.
33.01.01.2013 - 09.06.2013352/2012 Z. z.
34.10.06.2013 - 31.12.2013132/2013 Z. z.
35.01.01.2014 - 31.07.2014352/2013 Z. z., 547/2011 Z. z.
36.01.08.2014 - 31.12.2014213/2014 Z. z.
37.01.01.2015 - 31.03.2015213/2014 Z. z., 371/2014 Z. z., 374/2014 Z. z.
38.01.04.2015 - 31.10.201535/2015 Z. z.
39.01.11.2015 - 31.12.2015252/2015 Z. z.
40.01.01.2016 - 20.03.2016437/2015 Z. z., 359/2015 Z. z., 392/2015 Z. z., 405/2015 Z. z., 213/2014 Z. z.
41.21.03.2016 - 30.06.201690/2016 Z. z.
42.01.07.2016 - 30.11.201691/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
43.01.12.2016 - 31.12.2016292/2016 Z. z.
44.01.01.2017 - 31.01.2017298/2016 Z. z., 299/2016 Z. z., 386/2016 Z. z.
45.01.02.2017 - 30.06.2017315/2016 Z. z.
46.01.07.2017 - 31.12.20172/2017 Z. z.
47.01.01.2018 - 31.03.2018264/2017 Z. z., 279/2017 Z. z.
48.01.04.2018 - 30.04.201869/2018 Z. z.
49.01.05.2018 - 24.05.2018108/2018 Z. z.
50.25.05.2018 - 31.08.201818/2018 Z. z.
51.01.09.2018 - 31.12.2018177/2018 Z. z.
52.01.01.2019 - 31.01.2019345/2018 Z. z., 109/2018 Z. z., 279/2017 Z. z., 373/2018 Z. z., 177/2018 Z. z.
53.01.02.2019 - 28.02.20196/2019 Z. z.
54.01.03.2019 - 31.05.201954/2019 Z. z.
55.01.06.2019 - 30/2019 Z. z.