História predpisu 444/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2001 - 30.06.2006