História predpisu 436/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2001 -