História predpisu 419/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2001 - 31.07.2008