História predpisu 380/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.09.2001 -