História predpisu 223/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2001 - 31.12.2001
3.01.01.2002 - 31.03.2002553/2001 Z. z.
4.01.04.2002 - 30.06.200296/2002 Z. z.
5.01.07.2002 - 31.08.2002261/2002 Z. z.
6.01.09.2002 - 30.09.2002393/2002 Z. z.
7.01.10.2002 - 31.12.2002529/2002 Z. z.
8.01.01.2003 - 30.07.2003529/2002 Z. z.
9.31.07.2003 - 31.12.2003245/2003 Z. z.
10.01.01.2004 - 31.01.2004525/2003 Z. z., 188/2003 Z. z.
11.01.02.2004 - 29.02.200417/2004 Z. z.
12.01.03.2004 - 30.04.200424/2004 Z. z.
13.01.05.2004 - 31.07.200424/2004 Z. z.
14.01.08.2004 - 31.12.2004443/2004 Z. z.
15.01.01.2005 - 12.08.2005443/2004 Z. z., 733/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 24/2004 Z. z., 582/2004 Z. z.
16.13.08.2005 - 31.10.2005733/2004 Z. z.
17.01.11.2005 - 31.12.2005479/2005 Z. z.
18.01.01.2006 - 31.03.2006532/2005 Z. z., 571/2005 Z. z., 24/2004 Z. z.
19.01.04.2006 - 30.06.2006127/2006 Z. z.
20.01.07.2006 - 14.12.2008733/2004 Z. z.
21.15.12.2008 - 31.12.2008514/2008 Z. z.
22.01.01.2009 - 31.01.2009515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z.
23.01.02.2009 - 04.05.20098/2009 Z. z.
24.05.05.2009 - 31.10.2009160/2009 Z. z.
25.01.11.2009 - 30.11.2009386/2009 Z. z.
26.01.12.2009 - 31.12.2009386/2009 Z. z.
27.01.01.2010 - 30.04.201024/2004 Z. z.
28.01.05.2010 - 02.08.2011119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z.
29.03.08.2011 - 31.12.2012258/2011 Z. z.
30.01.01.2013 - 30.09.2013343/2012 Z. z.
31.01.10.2013 - 31.12.2013180/2013 Z. z.
32.01.01.2014 - 31.12.2014346/2013 Z. z., 290/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 484/2013 Z. z.
33.01.01.2015 - 30.11.2015399/2014 Z. z.
34.01.12.2015 - 31.12.2015262/2015 Z. z.
35.31.12.2015 - 31.12.2015
36.01.01.2016 - 79/2015 Z. z.