História predpisu 167/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.05.2001 - 30.04.2004