História predpisu 12/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.01.2001 - 31.05.2006