História predpisu 84/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.03.2000 -