História predpisu 461/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2001 - 31.12.2008