História predpisu 458/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2001 -