História predpisu 343/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2000 - 17.07.2002