História predpisu 143/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.2000 - 31.03.2004