c134-r1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 302/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii
V bode 6 v § 29 písm. b) v odkaze umiestnenom nad slovom „v zahraničí“ má byť namiesto čísla „1a“ správne uvedené číslo „1“.