História predpisu 312/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1999 - 14.09.2001