História predpisu 260/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1999 -