História predpisu 250/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.1999 -