História predpisu 232/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.09.1999 -