221/1999 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. augusta 1999,
ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín nariaďuje:
§ 1
Zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov najmenej 20 % obyvateľstva, je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 221/1999 Z. z.
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k maďarskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
KRAJ OKRES OBEC
1 BRATISLAVSKÝ 108 Senec 1. Senec
    2. Boldog
    3. Hamuliakovo
    4. Hrubá Borša
    5. Hrubý Šúr
    6. Hurbanova Ves
    7. Kalinkovo
    8. Kostolná pri Dunaji
    9. Malinovo
    10. Nová Dedinka
    11. Reca
    12. Tomášov
    13. Tureň
    14. Veľký Biel
    15. Vlky
2 TRNAVSKÝ 201 Dunajská Streda 1. Dunajská Streda
    2. Báč
    3. Baka
    4. Baloň
    5. Bellova Ves
    6. Blahová
    7. Blatná na Ostrove
    8. Bodíky
    9. Boheľov
    10. Čakany
    11. Čenkovce
    12. Čiližská Radvaň
    13. Dobrohošť
    14. Dolný Bar
    15. Dolný Štál
    16. Dunajský matov
    17. Gabčíkovo
    18. Holice
    19. Horná Potôň
    20. Horné Mýto
    21. Horný Bar
    22. Hubice
    23. Hviezdoslavov
    24. Jahodná
    25. Janíky
    26. Jurova
    27. Kl'účovec
    28. Kostolné Kračany
    29. Kráľovičove Kračany
    30. Kútniky
    31. Kvetoslavov
    32. Kysellca
    33. Lehnice
    34. Lúč na Ostrove
    35. Macov
    36. Mad
    37. Malé Dvorníky
    38. Medveďov
    39. Mierovo
    40. Michal na Ostrove
    41. Ňárad
    42. Nový Život
    43. Ohrady
    44. Okoč
    45. Oľdza
    46. Orechová Potôň
    47. Padáň
    48. Pataš
    49. Povoda
    50. Rohovce
    51. Sap
    52. Šamorín
    53. Štvrtok na Ostrove
    54. Topoľníky
    55. Trhová Hradská
    56. Trnávka
    57. Trstená na Ostrove
    58. Veľká Paka
    59. Veľké Blahovo
    60. Veľké Dvorníky
    61. Veľký Meder
    62. Vieska
    63. Vojka nad Dunajom
    64. Vrakúň
    65. Vydrany
    66. Zlaté Klasy
  202 Galanta 1. Galanta
    2. Čierna Voda
    3. Čierny Brod
    4. Dolné Saliby
    5. Dolný Chotár
    6. Horné Saliby
    7. Jánovce
    8. Jelka
    9. Kajal
    10. Košúty
    11. Kráľov Brod
    12. Matuškovo
    13. Mostová
    14. Sládkovičovo
    15. Tomášikovo
    16. Topoľnica
    17. Trstice
    18. Váhovce
    19. Veľká Mača
    20. Veľké Úľany
    21. Vozokany
4 NITRIANSKY 401 Komárno 1. Komárno
    2. Bajč
    3. Bátorove Kosihy
    4. Bodza
    5. Bodzianske Lúky
    6. Brestovec
    7. Búč
    8. Čalovec
    9. Číčov
    10. Dedina Mládeže
    11. Holiare
    12. Hurbanovo
    13. Chotín
    14. Imeľ
    15. Iža
    16. Kameničná
    17. Klížska Nemá
    18. Kolárovo
    19. Kravany nad Dunajom
    20. Marcelova
    21. Martovce
    22. Moča
    23. Modrany
    24. Nesvady
    25. Okoličná na Ostrove
    26. Patince
    27. Pribeta
    28. Radvaň nad Dunajom
    29. Sokolce
    30. Svätý Peter
    31.Tôň
    32. Trávnik
    33. Veľké Kosihy
    34. Virt
    35. Vŕbová nad Váhom
    36. Zemianska Olča
    37. Zlatná na Ostrove
  402 Levice 1. Bájka
    2. Beša
    3. Bielovce
    4. Bory
    5. Čata
    6. Demandice
    7. Dolné Semerovce
    8. Farná
    9. Hokovce
    10. Hontianska Vrbica
    11 . Horná Seč
    12. Horné Semerovce
    13. Horné Turovce
    14. Horný Pial
    15. Hrkovce
    16. Hronovce
    17. Ipeľské Úľany
    18. Ipeľský Sokolec
    19. Jur nad Hronom
    20. Kalná nad Hronom
    21. Keť
    22. Kubáňovo
    23. Kukučínov
    24. Lok
    25. Lontov
    26. Málaš
    27. Malé Ludince
    28. Mýtne Ludany
    29. Nýrovce
    30. Ondrejovce
    31. Pastovce
    32. Plášťovce
    33. Pohronský Ruskov
    34. Sazdice
    35. Slkenlca
    36. Slatina
    37. Starý Hrádok
    38. Šahy
    39. Šálov
    40. Šarovce
    41. Tehla
    42. Tekovské Lužany
    43. Tekovský Hrádok
    44. Tupá
    45. Tura
    46. Veľké Ludince
    47. Veľké Turovce
    48. Vyškovce nad Ipľom
    49. Vyšné nad Hronom
    50. Zalaba
    51. Zbrojníky
    52. Želiezovce
    53. Žemliare
  403 Nitra 1. Babindol
    2. Branč
    3. Čechynce
    4. Čifáre
    5. Dolné Obdokovce
    6. Hosťova
    7. Jelenec
    8. Klasov
    9. Kolíňany
    10. Nitrianske Hrnčiarovce
    11. Pohranice
    12. Telince
    13. Veľké Chyndice
    14. Veľký Cetín
    15. Žirany
  404 Nové Zámky 1. Nové Zámky
    2. Andovce
    3. Bajtava
    4. Bardoňovo
    5. Bela
    6. Bešeňov
    7. Bíňa
    8. Bruty
    9. Dubník
    10. Dvory nad Žltavou
    11. Gbelce
    12. Chľaba
    13. Kamenica nad Hronom
    14. Kamenín
    15. Kamenný Most
    16. Komoča
    17. Leľa
    18. Ľubá
    19. Malá nad Hronom
    20. Malé Kosihy
    21. Mužla
    22. Nána
    23. Nová Vieska
    24. Pavlova
    25. Pozba
    26. Rúbaň
    27. Salka
    28. Sikenička
    29. Strekov
    30. Svodín
    31. Šarkan
    32. Štúrovo
    33. Tvrdošovce
    34. Veľký Kýr
    35. Zemné
  405 Šaľa 1.Šala
    2. Diakovce
    3. Dlhá nad Váhom
    4. Horná Kráľova
    5. Kráľova nad Váhom
    6. Neded
    7. Selice
    8. Tešedíkovo
    9. Trnovec nad Váhom
    10. Vlčany
    11. Žihárec
  407 Zlaté Moravce 1. Ladice
6 BANSKOBYSTRICKÝ 606 Lučenec 1. Belina
    2. Biskupice
    3. Boľkovce
    4. Bulhary
    5. Čakanovce
    6. Čamovce
    7. Fiľakovo
    8. Fiľakovské Kováče
    9. Holiša
    10. Jelšovec
    11. Kalonda
    12. Mikušovce
    13. Mučín
    14. Nitra nad Ipľom
    15. Panické Dravce
    16. Ples
    17. Prša
    18. Radzovce
    19. Rapovce
    20. Šávoľ
    21. Šíd
    22. Šurice
    23. Trebeľovce
    24. Trenč
    25. Veľká nad Ipľom
    26. Veľké Dravce
  607 Poltár 1. Nové Hony
    2. Pinciná
  608 Revúca 1. Držkovce
    2. Gemer
    3. Gemerská Ves
    4. Gemerský Sad
    5. Hucín
    6. Chvalová
    7. Leváre
    8. Levkuška
    9. Licince
    10. Otročok
    11. Polina
    12. Rašice
    13. Skerešovo
    14. Tornal'a
    15. Višňové
    16. Žiar
  609 Rimavská Sobota 1. Rimavská Sobota
    2. Abovce
    3. Barca
    4. Bátka
    5. Blhovce
    6. Cakov
    7. Číž
    8. Dolné Zahorany
    9. Dražice
    10. Drňa
    11. Dubno
    12. Dubovec
    13. Dulovo
    14. Figa
    15. Gemerček
    16. Gemerské Dechtáre
    17. Gemerské Michalovce
    18. Gemerský Jablonec
    19. Gortva
    20. Hajnáčka
    21. Hodejov
    22. Hodejovec
    23. Hostice
    24. Hubovo
    25. Husiná
    26. Chanava
    27. Chrámec
    28. Ivanice
    29. Janice
    30. Jesenské
    31. Jestice
    32. Kaloša
    33. Kesovce
    34. Konrádovce
    35. Kráľ
    36. Lenartovce
    37. Lenka
    38. Lipovec
    39. Martinova
    40. Neporadza
    41. Nová Bašta
    42. Ožďany
    43. Padarovce
    44. Pavlovce
    45. Petrovce
    46. Radnovce
    47. Rakytník
    48. Riečka
    49. Rimavská Seč
    50. Rimavské Janovce
    51. Rumince
    52. Slizké
    53. Stará Bašta
    54. Stránska
    55. Studená
    56. Sútor
    57. Šlmonovce
    58. Širkovce
    59. Štrkovec
    60. Tachty
    61. Tomášovce
    62. Uzovská Panica
    63. Valice
    64. Včelince
    65. Večelkov
    66. Veľký Blh
    67. Vieska nad Blhom
    68. Vlkyňa
    69. Vyšné Vallce
    70. Zádor
    71. Zacharovce
    72. Žíp
  610 Veľký Krtíš 1. Balog nad Ipľom
    2. Bátorová
    3. Bušince
    4. Čebovce
    5. Čeláre
    6. Dolinka
    7. Ďurkovce
    8. Glabušovce
    9. Chrastince
    10. Ipeľské Predmostie
    11 . Kamenné Kosihy
    12. Kiarov
    13.Kleňany
    14. Koláre
    15. Kosihovce
    16. Kosihy nad Ipľom
    17. Kováčovce
    18. Mula
    19. Nenlnce
    20. Olováry
    21. Opatovská Nová Ves
    22. Sečianky
    23. Seľany
    24. Širákov
    25. Trebušovce
    26. Veľká Čalomija
    27. Veľká Ves nad Ipľom
    28. Veľké Zlievce
    29. Vinica
    30. Vrbovka
    31. Želovce
8 KOŠICKÝ 806 Košice-okolie 1. Buzica
    2. Cestice
    3. Čečejovce
    4. Debraď
    5. Drienovec
    6. Dvorníky-Včeláre
    7. Háj
    8. Hosťovce
    9. Chorváty
    10. Janík
    11. Kechnec
    12. Komárovce
    13. Milhosť
    14. Mokrance
    15. Moldava nad Bodvou
    16. Nižný Lánec
    17. Peder
    18. Perín-Chym
    19. Rešica
    20. Turňa nad Bodvou
    21 . Turnianska Nová Ves
    22. Veľká Ida
    23. Zádiel
    24. Žarnov
  807 Michalovce 1. Beša
    2. Budince
    3. Čičarovce
    4. Drahňov
    5. Ižkovce
    6. Kapušianske Kľačany
    7. Krišovská Liesková
    8. Malé Raškovce
    9. Maťovské Vojkovce
    10. Oborín
    11. Ptrukša
    12. Ruská
    13. Veľké Kapušany
    14. Veľké Raškovce
    15. Veľké Slemence
    16. Vojany
    17. Zemplínske Kopčany
  808 Rožňava 1. Rožňava
    2. Ardovo
    3. Bohúňovo
    4. Borka
    5. Bretka
    6. Brzotín
    7. Čoltovo
    8. Čučma
    9. Dlhá Ves
    10. Drnava
    11. Gemerská Hôrka
    12. Gemerská Panica
    13. Hrhov
    14. Hrušov
    15. Jablonov nad Turňou
    16. Jovice
    17. Kečovo
    18. Kováčova
    19. Krásnohorská Dlhá Lúka
    20. Krásnohorské Podhradie
    21. Kružná
    22. Kunova Teplica
    23. Lipovník
    24. Lúčka
    25. Meliata
    26. Pásková
    27. Plešivec
    28. Rudná
    29. Silica
    30. Silická Brezová
    31. Silická Jablonica
    32. Slavec
  811 Trebišov 1. Bačka
    2. Bara
    3. Biel
    4. Bôľ
    5. Borša
    6. Boťany
    7. Brehov
    8. Černochov
    9. Čierna
    10. Čierna nad Tisou
    11. Dobrá
    12. Klin nad Bodrogom
    13. Kráľovský Chlmec
    14. Ladmovce
    15. Leles
    16. Malá Tŕňa
    17. Malé Trakany
    18. Malý Horeš
    19. Malý Kamenec
    20. Poľany
    21. Pribeník
    22. Rad
    23. Sirník
    24. Slovenské Nové Mesto
    25. Soľnička
    26. Somotor
    27. Strážne
    28. Streda nad Bodrogom
    29. Svätá Mária
    30. Svätuše
    31. Svinice
    32. Veľké Trakany
    33. Veľký Horeš
    34. Veľký Kamenec
    35. Viničky
    36. Vojka
    37. Zatín
    38. Zemplín
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k ukrajinskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
KRAJ OKRES OBEC
7 PREŠOVSKÝ 701 Bardejov 1. Cigeľka
    2. Chmeľová
    3. Mikulášová
    4. Ondavka
  702 Humenné 1. Prituľany
  705 Medzilaborce 1. Oľšinkov
    2. Rokytovce
    3. Sukov
  709 Snina 1. Čukalovce
    2. Parihuzovce
    3. Pichne
    4. Runina
    5. Ruský Potok
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina
  711 Stropkov 1. Varechovce
  712 Svidník 1. Dubová
    2. Nižná Jedľová
    3. Nižný Mirošov
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rusínskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
KRAJ OKRES OBEC
7 PREŠOVSKÝ 701 Bardejov 1. Becherov
    2. Frička
    3. Chmeľová
    4. Jedlinka
    5. Mikulášová
    6. Regetovka
    7. Šarišské Čierne
    8. Vyšná Polianka
    9. Vyšný Tvarožec
  702 Humenné 1. Nechválova Polianka
    2. Prituľany
    3. Ruská Poruba
    4. Vyšná Jablonka
    5. Závada.
  705 Medzilaborce 1. Medzilaborce
    2. Brestov nad Laborcom
    3. Čabiny
    4. Čertižné
    5. Habura
    6. Kalinov
    7. Krásny Brod
    8. Ňagov
    9. Oľka
    10. Oľšinkov
    11. Palota
    12. Repejov
    13. Rokytovce
    14. Valentovce
    15. Výrava
    16. Zbudská Bela
  709 Snina 1. Brezovec
    2. Čukalovce
    3. Hrabová Roztoka
    4. Michajlov
    5. Nová Sedlica
    6. Parihuzovce
    7. Runina
    8. Ruská Volová
    9. Ubľa
  710 Stará Ľubovňa 1. Jarabina
    2. Legnava
    3. Obručné
    4. Ruská Vola nad Popradom
  711 Stropkov 1. Bystrá
    2. Havaj
    3. Kožuchovce
    4. Malá Poľana
    5. Miková
    6. Potôčky
    7. Vladiča
    8. Vojtovce
  712 Svidník 1. Belejovce
    2. Bodružal
    3. Cigla
    4. Dobroslava
    5. Dubová
    6. Havranec
    7. Jurkova Vola
    8. Kečkovce
    9. Krajná Porúbka
    10. Medvedie
    11. Nižná Pisaná
    12. Nižný Mirošov
    13. Nová Polianka
    14. Vápeník
    15. Vyšná Jedľová
    16. Vyšná Pisaná
    17. Vyšný Mirošov
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
KRAJ OKRES OBEC
6 BANSKOBYSTRICKÝ 603 Brezno 1. Telgárt
  605 Krupina 1. Medovarce
  609 Rimavská Sobota 1. Cakov
    2. Dulovo
    3. Rakytník
7 PREŠOVSKÝ 701 Bardejov 1. Cigeľka
    2. Hrabské
    3. Lenartov
    4. Zborov
  703 Kežmarok 1. Huncovce
    2. Malý Slavkov
    3. Stará Lesná
    4. Stráne pod Tatrami
    5. Toporec
  705 Medzilaborce 1. Palota
  706 Poprad 1. Jánovce
    2. Spišský Štiavnik
  707 Prešov 1. Červenica
    2. Chmiňany
    3. Chminianske Jakubovany
    4. Lesíček
    5. Malý Slivník
    6. Mirkovce
    7. Rokycany
    8. Svinia
    9. Šarišská Poruba
    10. Varhaňovce
  708 Sabinov 1. Jarovnice
    2. Ostrovany
  710 Stará Ľubovňa 1. Lomnická
  712 Svidník 1. Nižný Komárnik
  713 Vranov nad Topľou 1. Čičava
    2. Hlinné
    3. Ruská Vola
    4. Skrabské
8 KOŠICKÝ 801 Gelnica 1. Švedlár
  806 Košice-okolie 1. Čakanovce
    2. Ďurkov
    3. Hačava
    4. Kecerovce
    5. Rankovce
    6. Veľká Ida
  807 Michalovce 1. Drahňov
    2. Kačanov
    3. Laškovce
    4. Pavlovce nad Uhom
    5. Žbince
  808 Rožňava 1. Brdárka
    2. Hanková
    3. Markuška
  809 Sobrance 1. Blatné Remety
  810 Spišská Nová Ves 1. Arnutovce
    2. Bystrany
    3. Letanovce
    4. Markušovce
    5. Rudňany
    6. Žehra
ZOZNAM obcí,1) v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k nemeckej národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
KRAJ OKRES OBEC
6 BANSKOBYSTRICKÝ 613 Žiar nad Hronom 1. Kunešov
1)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky.