História predpisu 160/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1999 -