História predpisu 131/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1999 - 31.12.1999
3.01.01.2000 -