História predpisu 130/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.06.1999 -