História predpisu 121/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.06.1999 -