História predpisu 91/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.04.1998 -