História predpisu 72/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.03.1998 -