História predpisu 398/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1998 -