História predpisu 382/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.1998 -