História predpisu 33/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.02.1998 -