História predpisu 325/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.10.1998 -